Cài áo Đại bàng Ngọc trai

8,000,000 đ

- Bạc 925 phủ 2 lớp bạch kim.
- Ngọc trai nước ngọt
- Cấp độ ngọc 3A
- Kích thước: 9.0-10.0mm