Combo Bút ký Triệu $ Form 1 (thân nhỏ) - Thiết kế riêng

21,540,000 đ

- Ngọc trai nước biển 9.5 mm
- Vỏ trai biển
- Kèm đế cắm bút
- Ruột bút Cross
- Bảo hành 10 năm
Phụ phí thiết kế theo yêu cầu và khắc tên trên Đế và Bút 1.000.000