Combo Bút ký Triệu $ Form 3 (thân thẳng - to) - Thiết kế riêng

45,540,000 đ

- Ngọc trai nước biển 12.0 mm
- Vỏ trai biển
- Kèm đế cắm bút
- Ruột bút Parker (bi hoặc gel)
- Bảo hành 10 năm
Phụ phí thiết kế theo yêu cầu và khắc tên trên Đế và Bút 1.000.000