Giới thiệu
Giỏ hàng 0

Giới thiệu Kho hàng tổng phi tập trung Dstore

Mang đến cho bạn kho hàng tiêu dùng thông minh, mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất.

Giới thiệu
Giới thiệu Kho hàng Tổng Dstore

Mô hình Thương Mại Điện Tử Phi Tập Trung.

Trang bị cho tất cả người bán hàng nền tảng công nghệ kết nối trực tiếp nguồn hàng từ các nhà cung cấp.

Trang bị cho nhà sản xuất cung cấp nguồn hàng công cụ xây dựng đội ngũ hàng trăm CTV bán hàng, tạo nên mạng lưới tiếp thị liên kết bền vững, tốn rất ít chi phí Marketing.

Sự khác biệt của Kho Hàng Tổng Dstore

Công ty sản xuất, nhà phân phối chỉ phải trích chiết khấu cho người bán hàng khi họ bán hàng thành công sản phẩm, dịch vụ của nhà sản xuất, nhà phân phối. Ngoài ra họ sẽ không phải mất bất cứ một chi phí nào mà lợi ích từ việc quảng cáo, truyền thông thương hiệu, sản phẩm của mình đến với cộng đồng là vô cùng to lớn.

Người bán hàng được cung cấp công cụ bán hàng và được sở hữu một kho hàng đa dạng, phong phú để bán hàng.