Orientica The Spirit

2,000,000 đ

NỒNG ĐỘ: EDP
DUNG TÍCH: 50ml
NHÓM HƯƠNG: Hương hoa (floral)
THỜI GIAN SỬ DỤNG: Ban ngày